Cyberprzemoc jest najszybciej rozwijającym się zagrożeniem. Dotyka dzieci w różnym wieku. Nowoczesna technologia to nie tylko zabawa, ale także ryzyko uzależnienia, przemocy czy łatwego dostępu do nieodpowiednich treści. Internet i urządzenia mobilne zmieniły trwale nasz świat.

Akty cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem mediów elektronicznych – choć dokonywane są w witrualnym świecie, potrafią realnie wyrządzić bardzo dużą krzywdę. Jest to problem, który dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM od lat obserwuje dynamikę zachowań dzieci i młodzieży. Dzięki wieloaspektowym działaniom, jesteśmy w stanie zaobserwować zarówno świat ucznia podczas warsztatów, jak i wsłuchać się w obawy rodzica czy nauczyciela w trakcie szkoleń. Doświadczenia te pokazują, że wraz z rozwojem mediów elektronicznych i wzrostem ich popularności, problemy takie jak przemoc i uzależnienia „zainfekowały” również świat wirtualny. Młodzież często nie dostrzega granicy pomiędzy żartem w Internecie a krzywdzeniem drugiej osoby. Pozorna anonimowość, którą zapewnia Internet daje także młodzieży większe przyzwolenie na słowa, które w bezpośredniej relacji „twarzą w twarz” nigdy by nie padły (w psychologii społecznej zjawisko to nazywane jest efektem kabiny pilota).

W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie odciąć dziecka od Internetu, najważniejsze, co możemy zrobić, to nauczyć je, jak się w nim odnaleźć. Brak świadomości zagrożeń, jakie czekają w sieci sprawia, że młody człowiek jest na nie bardzo podatny. Rodzice i nauczyciele często widzą, że problem istnieje, ale nie zawsze mają świadomość tego, z czym styka się młodzież w Internecie, ponieważ sami nie mieli podobnych doświadczeń. W przypadku takich zjawisk, jak cyberprzemoc, czy uzależnienie od Internetu najważniejsza jest profilaktyka i świadomość zagrożenia.

 

Cyberprzemoc ze względu na skalę zagrożeń, jakie za sobą niesie, to zagadnienie, o którym należy głośno mówić nie tylko w szkole, ale również w życiu codziennym. Dotychczasowe kampanie społeczne i informacyjne zdecydowanie zbagatelizowały problem – najczęściej dotyczyły komunikatorów i mowy nienawiści w serwisach społecznościowych. Są to jedne z głównych zagadnień, jednak nie można wyłącznie na nich oprzeć programów  profilaktyki, ponieważ będą one wówczas z góry skazane na porażkę. Już coraz młodsi użytkownicy Internetu zdają sobie sprawę z możliwości, jakie niesie za sobą domniemana anonimowość – to właśnie w sieci są zdecydowanie bardziej odważni i pewni siebie, co przekłada się na poszukiwanie środków psychoaktywnych, czy popycha do młodocianej prostytucji w celu szybkiego zarobku lub jest formą wyrażania własnych frustracji.

homepageDigitalYouth2012Cyberprzemoc, stała się faktem i otacza nas każdego dnia. Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i ciągłe pożądanie akceptacji, również w sferze elektronicznej (dla młodych ludzi sfera ta jest równie ważna jak realna) doprowadziły do zachwiania proporcji pomiędzy życiem codziennym, a jego odbiciem w Internecie.

Niestety zarówno ludzie młodzi, jak i dorośli nie zdają sobie sprawy, jak wiele codziennych zachowań jest niewinnym początkiem aktów cyberprzemocy, a często są naruszeniem przepisów prawa. „Przecież to miał być tylko niewinny żart” – to zdanie, które nasi specjaliści słyszą najczęściej podczas rozmów z agresorami, podczas wyjaśniania czynów będących cyberprzemocą i naruszeniem sfery drugiej osoby.

Cyberprzemoc

Badanie In gremio 2015

Zachowania

Czy masz konto na Facebooku?
Czy wchodzisz codziennie do Internetu?

Zagrożenia

Czy przesłałeś swoje nagie zdjęcia?
Czy doświadczyłeś żartu przez Internet?

Od 2015r. przeprowadzamy badanie w szkołach pomorskich. Przyjęliśmy formę prostej ankiety, która ma na celu uzyskanie informacji o zachowaniach uczniów.

Aktualnie używamy elektronicznego systemy, który pozwala na przeprowadzenie badania w sposób szybki – zajmuje to średnio 7 minut na lekcji informatyki.