W przypadku Dyrektora placówki oświatowej kluczowe są dwa słowa: procedury i bezpieczeństwo. Jedno wynika z drugiego, ponieważ dobrze przygotowane i stosowane procedury zapewniają większe bezpieczeństwo, zarówno uczniom, jak i pracownikom szkoły.

Zespół Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego RAZEM zaproponuje szereg procedur, które będą dotyczyły m.in.: infrastruktury szkolnej, zabezpieczenia potencjalnych dowodów popełnienia cyberprzemocy oraz pracy z ofiarą i sprawcą.

Jednym z efektów „Gminnego programy przeciwdziałania cyberprzemocy” jest wprowadzenie ujednoliconych standardów do wszystkich gdyńskich placówek, wyłącznie takie rozwiązanie zapewni zakładane efekty.

Podstawowe elementy bezpieczeństwa szkoły w Internecie:

  • bezpieczna infrastruktura informatyczna,
  • kompetentny personel,
  • działania profilaktyczne wobec uczniów,
  • świadomi i współpracujący rodzice,
  • przygotowane i stosowane procedury reagowania.

 

Polityka bezpieczeństwa

Każda szkoła powinna wdrożyć politykę związaną z bezpieczeństwem pracy z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej. Każdy użytkownik sieci powinien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go.

Regulaminy natomiast powinny zawierać zdefiniowane od początku do końca reguły korzystania z zasobów sieci, dokładnie określać, co użytkownik może robić, a czego mu robić nie wolno. Reguły te powinny być podane do wiadomości wszystkim użytkownikom sieci.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*