Konferencja w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Sala audytorialna przy Experyment

„Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy i Infoholizmowi”

4 października 2018

 

Zapisy na konferencję: www.konferencja.razem.pl

Program konferencji:

Rejestracja uczestników: 9.30

Rozpoczęcie konferencji: 10.00

  1. Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni. Otwarcie konferencji. Wprowadzenie: dlaczego Gdynia była prekursorem działań związanych z cyberprzemocą i infoholizmem?
  2. Aneta Grygiel-Dorszewska  – Wydział Edukacji: Podsumowanie oraz przedstawienie oceny zewnętrznej GPPC 2015-2018.
  3. Jakub Ubych – In gremio: 3 sceny z życia nastolatka. Jak wyglądały w 2015, a jak wyglądają w 2018 roku.
  4. Maciej Dębski – Fundacja DoMZ: zmiana relacji w domu i szkole związana z nałogowym korzystaniem z telefonów. Model porównawczy 2015 do 2018.
  5. Paweł Brzeziński – In gremio: Terapia w szkole – z czym zmierza się teraz psycholog?

 


11.15 – 11.45
Przerwa kawowa

 

  1. Marek Radyko – PSSP: Dwa lata doświadczeń dyrektora szkoły z ograniczaniem telefonów w placówce.
  2. Krzysztof Jankowski – ZSP3: nowa szkoła podstawowa. Wyzwania.
  3. eSport – oczami rodzica: szansa czy zagrożenie?
  4. OPITU – Pilotażowe działanie interdyscyplinarne – Bądź w relacji: program profilaktyki uzależnień.
  5. Wspólnie: Wprowadzenie do założeń projektowych w następnych 2 latach.

 


13.15
Planowe zakończenie konfernecji

 
 
 

Prezentacje do pobrania

 
 

Podsumowanie oraz przedstawienie oceny zewnętrznej GPPC 2015-2018

 

3 sceny z życia nastolatka

 

Zmiana relacji w domu i szkole związana z nałogowym korzystaniem z telefonów

 

Cyberterapia

 

Dwa lata doświadczeń dyrektora szkoły z ograniczaniem telefonów w placówce

 

Bądź w relacji