Audyt programu

Audyt programu

Ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy i Infoholizmowi na lata 2018 – 2020 została wykonana przez Fundację IDEA Rozwoju na zlecenie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni. 

W rozdziale pierwszym będą Państwo mogli zapoznać się z metodologią oraz przebiegiem badania. W rozdziale drugim przedstawimy na ile działania realizowane w ramach Programu były adekwatne do potrzeb mieszkańców, w jaki sposób identyfikowano te potrzeby oraz jak dopasowano narzędzia służące rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów. Przyjrzymy się również poszczególnym działaniom w Programie oraz ich skuteczności. Sprawdzimy jak wyglądała promocja oraz jaki wpływ na GPPCiI miała pandemia COVID 19. W rozdziale trzecim znajdą Państwo wnioski i rekomendacje z badania przedstawione w prostej syntetycznej formie.